UDRUGA KNJIZNICA KONZORCIJ CROLIST - SUSTAV UMREZENIH KNJIZNICA

Skupni katalog Crolist sadrži:

Bibliografske zapise katalogizirane od strane NSK i konvertirane iz sustava Varian iz perioda do 1990.

Bibliografske i normativne zapise kooperativno katalogizirane od strane NSK i ostalih umreženih knjižnica u sustavu Crolist u periodu od 1990 do 21.11.2006.

Bibliografske i normativne zapise kooperativno katalogizirane od strane knjižnica u Konzorciju Crolist u periodu od 21.11.2006. do danas.


1. SREDISNJA BAZA PODATAKA

Broj bibliografskih zapisa

Broj normativnih zapisa

2. WEB OPAC PRETRAZIVANJE

Statistika pretrazivanja - mjesecna

3. PREUZIMANJE BIBLIOGRAFSKIH ZAPISA

Statistika preuzimanja bibliografskih zapisa - mjesecna

Statistika preuzimanja bibliografskih zapisa - godisnja

4. UZAJAMNA KATALOGIZACIJA

Statistika uzajamno katalogiziranih zapisa - mjesecna

Statistika uzajamno katalogiziranih zapisa - godisnja

Ranglista uzajamno katalogiziranih zapisa - po knjiznicama

Ranglista uzajamno katalogiziranih zapisa - po pojedincima

©2024 Unibis d.o.o